Λίστες με Πράγματα που Γιατροί και Ασθενείς Πρέπει να Αμφισβητήσουν

Οι επιστημονικές οργανώσεις των γιατρών και λοιπών παρόχων περίθαλψης στις ΗΠΑ, που αντιπροσωπεύουν πάνω από ένα εκατομμύριο επαγγελματίες, έχουν αναπτύξει λίστες με «Πράγματα που Γιατροί και Ασθενείς Πρέπει να Αμφισβητήσουν» αναγνωρίζοντας τη σημασία των συζητήσεων για να βελτιωθεί η περίθαλψη και να εξαλειφθούν οι περιττές εξετάσεις και επεμβάσεις.

Αυτές οι λίστες αποτελούν συγκεκριμένες, επί τη βάσει ενδείξεων συστάσεις που γιατροί (και λοιποί πάροχοι) και ασθενείς θα πρέπει να συζητούν από κοινού με σκοπό να παίρνουν σοφές αποφάσεις σχετικά με την πιο κατάλληλη περίθαλψη για την ατομική κατάσταση του κάθε ασθενούς. Κάθε λίστα παρέχει πληροφορίες για το πότε εξετάσεις και επεμβάσεις μπορεί να είναι σωστές και αναγκαίες, όπως επίσης και για τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία τους. Στην απόδοση αυτών των λιστών στα ελληνικά (σε άλλες σελίδες αυτού του site), έχω παραλείψει για λόγους συντομίας και πρακτικότητας το τμήμα κάθε λίστας που αναφέρεται στη μεθοδολογία και στις βιβλιογραφικές πηγές.

Οι συστάσεις της εκστρατείας «Επιλέγοντας Σοφά» (Choosing Wisely) δεν θα πρέπει να οδηγήσουν σε γενικής ισχύος αποφάσεις ή αποκλεισμούς. Αντιθέτως, σκοπός τους είναι να τονώσουν τις συζητήσεις για το τι είναι κατάλληλη και αναγκαία θεραπεία. Επειδή η κατάσταση κάθε ασθενούς είναι μοναδική, γιατροί (και λοιποί πάροχοι) και ασθενείς θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις συστάσεις ως κατευθυντήριες γραμμές για να προσδιοριστεί από κοινού το κατάλληλο σχέδιο αντιμετώπισης και θεραπείας του συγκεκριμένου ασθενούς.

Σε συνεργασία με τις συνεργαζόμενες επιστημονικές οργανώσεις, η οργάνωση Consumer Reports έχει δημιουργήσει τους πόρους ώστε καταναλωτές και πάροχοι περίθαλψης να μπορούν να συμμετέχουν σε αυτές τις σημαντικές συζητήσεις σχετικά με την υπερβολική χρήση (κατάχρηση) ιατρικών εξετάσεων και επεμβάσεων που παρέχουν λίγο μόνο όφελος και σε μερικές περιπτώσεις βλάβη.

 

Αύγουστος 2014

 

Διαβάστε ακόμα σε αυτό το website:

Η Λίστα της Αμερικανικής Ακαδημίας Οικογενειακής Ιατρικής

Η Λίστα της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής

Η Λίστα της Εταιρείας Νοσοκομειακής Ιατρικής – Παιδιατρική

Η Λίστα του Αμερικανικού Κολλεγίου Μαιευτήρων και Γυναικολόγων

Η Λίστα του Αμερικανικού Κολλεγίου Καρδιολογίας

Η Λίστα της Αμερικανικής Εταιρείας Ηχοκαρδιογραφίας

 

Διαβάστε ακόμα αλλού (στα αγγλικά):

Specialty Society Lists of Five Things Physicians and Patients Should Question (for physicians) 

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter: