Η Λίστα της Αμερικανικής Εταιρείας Ηχοκαρδιογραφίας

Κατεβάστε το PDF

 

15 Πράγματα που Γιατροί

και Ασθενείς Πρέπει να Αμφισβητήσουν

 

1.  Μην παραγγέλνετε ηχοκαρδιογραφήματα παρακολούθησης
(
follow-up) ή επαναλαμβανόμενα (serial
) ηχοκαρδιογραφήματα για την επιτήρηση του ασθενούς μετά τη διαπίστωση ίχνους
βαλβιδικής ανεπάρκειας στο αρχικό ηχοκαρδιογράφημα.

Ίχνος μιτροειδικής, τριγλωχινικής και πνευμονικής ανεπάρκειας μπορεί να παρατηρηθεί στο 70% έως 90% των φυσιολογικών ατόμων και ουδεμία δυσμενή κλινική επίπτωση έχει. Η κλινική σημασία μικρής ποσότητας αορτικής ανεπάρκειας με μία κατά τα λοιπά φυσιολογική ηχοκαρδιογραφική μελέτη είναι άγνωστη.

 

2.  Μην επαναλαμβάνετε ηχοκαρδιογραφήματα σε σταθερούς, ασυμπτωματικούς ασθενείς με καρδιακό φύσημα ή “click”, όπου προηγούμενη εξέταση ουδεμία σημαντική παθολογία αποκάλυψε.

Επαναληπτική απεικόνιση για να αντιμετωπιστεί το ίδιο ερώτημα, όταν ουδεμία παθολογία έχει βρεθεί προηγουμένως και δεν έχει υπάρξει κλινική αλλαγή στην κατάσταση του ασθενούς, δεν ενδείκνυται.

 

3.  Αποφύγετε ηχοκαρδιογραφήματα για προεγχειρητική/περιεγχειρητική αξιολόγηση ασθενών χωρίς ιστορικό ή συμπτώματα καρδιακής νόσου.

Η περιεγχειρητική ηχοκαρδιογραφία χρησιμοποιείται για να διευκρινιστούν σημεία ή συμπτώματα καρδιαγγειακής νόσου, ή για να διερευνηθούν παθολογικές καρδιακές εξετάσεις. Η λειτουργία της αριστεράς κοιλίας (AK) εν ηρεμία δεν είναι μια σταθερή προγνωστική μέθοδος περιεγχειρητικών ισχαιμικών συμβαμάτων. Ακόμα και η ελαττωμένη συστολική λειτουργία της AK έχει πτωχή προγνωστική αξία για περιεγχειρητικά καρδιακά συμβάματα. 

 

4.  Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε ηχοκαρδιογραφήματα κοπώσεως (stress echocardiograms) σε ασυμπτωματικούς ασθενείς που πληρούν τα κριτήρια «χαμηλού ρίσκου» στην αξιολόγηση για στεφανιαία νόσο.

H ηχοκαρδιογραφία κοπώσεως χρησιμοποιείται κυρίως σε συμπτωματικούς ασθενείς για να βοηθήσει στη διάγνωση της αποφρακτικής στεφανιαίας νόσου. Υπάρχουν πολύ λίγες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ηχοκαρδιογραφίας κοπώσεως σε ασυμπτωματικά άτομα για τον σκοπό της αξιολόγησης του καρδιαγγειακού κινδύνου (ρίσκου), ως μια αυτόνομη εξέταση ή ως επιπρόσθετη εξέταση στους συμβατικούς παράγοντες κινδύνου (ρίσκου). 

 

5.  Αποφύγετε την διοισοφάγειο ηχοκαρδιογραφία (TEE) για την ανίχνευση καρδιακών αιτιών εμβολής αν μια αιτία έχει ήδη αναγνωριστεί και η αντιμετώπιση του ασθενούς δεν θα αλλάξει.

Εξετάσεις τα αποτελέσματα των οποίων δεν θα αλλάξουν την αντιμετώπιση του ασθενούς δεν πρέπει να παραγγέλνονται. Η εκτέλεση εξετάσεων βασισμένων σε πρωτόκολλα μπορεί να είναι χρήσιμη αν λειτουργεί ως υπενθύμιση για να μην παραληφθεί μια εξέταση ή μια επέμβαση, αλλά θα πρέπει πάντοτε να εξατομικεύεται για τον συγκεκριμένο ασθενή. Αν και το διοισοφάγειο ηχοκαρδιογράφημα (TEE) είναι ασφαλές, ακόμα και ο μικρός βαθμός κινδύνου (ρίσκου) που συνδέεται με μια επέμβαση δεν είναι δικαιολογημένος αν δεν υπάρχει αναμενόμενο κλινικό όφελος.

 

 

*** Τα στοιχεία αυτά παρέχονται μόνο για τον σκοπό της πληροφόρησης και δεν προορίζονται ως υποκατάστατο της συμβουλής από ιατρό ή άλλον επαγγελματία της υγείας. Ασθενείς με οιεσδήποτε ειδικές ερωτήσεις  για τα στοιχεία σε αυτήν τη λίστα ή για την ατομική τους ιατρική κατάσταση θα πρέπει να συμβουλευτούν τον γιατρό τους. ***

 

Αύγουστος 2014



 

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter: