Η Λίστα του Αμερικανικού Κολλεγίου Καρδιολογίας

Κατεβάστε το PDF

 

5 Πράγματα που Γιατροί

και Ασθενείς Πρέπει να Αμφισβητήσουν

 

1.  Μην κάνετε καρδιακή απεικόνιση κοπώσεως ή προηγμένη μη-παρεμβατική απεικόνιση κατά την αρχική αξιολόγηση ασθενών χωρίς καρδιακά συμπτώματα εκτός αν υπάρχουν δείκτες υψηλού κινδύνου (ρίσκου).

Οι ασυμπτωματικοί, χαμηλού-ρίσκου ασθενείς αντιπροσωπεύουν έως και το 50% των περιττών προληπτικών εξετάσεων (screening). Τέτοιες εξετάσεις θα πρέπει να γίνονται μόνο όταν υπάρχουν τα ακόλουθα ευρήματα: διαβήτης σε ασθενείς ηλικίας άνω των 40 ετών, περιφερική αρτηριακή νόσος, ή ετήσιο ρίσκο για συμβάματα στεφανιαίας νόσου μεγαλύτερο του 2%.

 

2.  Μην κάνετε ετήσια καρδιακή απεικόνιση κοπώσεως ή προηγμένη μη-παρεμβατική απεικόνιση ως μέρος της συνήθους (routine) παρακολούθησης (follow-up) σε ασυμπτωματικούς ασθενείς.

Η εκτέλεση απεικόνισης κοπώσεως ή προηγμένης μη-παρεμβατικής απεικόνισης σε ασθενείς χωρίς συμπτώματα με επαναλαμβανόμενο (serial) ή προγραμματισμένο τρόπο  (π.χ. κάθε ένα έως δύο χρόνια ή στην επέτειο μιας καρδιακής επέμβασης) σπανίως οδηγεί σε οιαδήποτε σημαντική αλλαγή στην αντιμετώπιση του ασθενούς. Αυτή η πρακτική μπορεί στην πραγματικότητα να οδηγήσει σε περιττές παρεμβατικές ιατρικές πράξεις και υπερβολική έκθεση σε ακτινοβολία χωρίς να υπάρχει αποδεδειγμένη επίδραση στην έκβαση της υγείας των ασθενών. Μία εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα θα ήταν για ασθενείς πάνω από πέντε χρόνια μετά από εγχείρηση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (bypass).

 

3.  Μην κάνετε καρδιακή απεικόνιση κοπώσεως ή προηγμένη μη-παρεμβατική απεικόνιση ως προεγχειρητική αξιολόγηση ασθενών προγραμματισμένων να υποβληθούν σε χαμηλού κινδύνου (ρίσκου) μη-καρδιακή εγχείρηση.

Οι μη-παρεμβατικές εξετάσεις δεν είναι χρήσιμες για ασθενείς που υποβάλλονται σε μη-καρδιακές εγχειρήσεις που έχουν χαμηλό ρίσκο (π.χ. εγχείρηση αφαίρεσης καταρράκτη). Αυτού του είδους οι εξετάσεις δεν αλλάζουν την κλινική αντιμετώπιση ή την έκβαση της υγείας του ασθενούς και οδηγούν σε αυξημένα κόστη περίθαλψης.

 

4.  Μην κάνετε ηχοκαρδιογράφημα ως συνήθη (routine)παρακολούθηση (follow-up) για την ήπια, ασυμπτωματική νόσο φυσικής (native) βαλβίδος σε ενηλίκους ασθενείς που δεν έχουν αλλαγή στα σημεία ή τα συμπτώματά τους.

Aσθενείς με νόσο φυσικής (native) καρδιακής βαλβίδος συνήθως παραμένουν επί έτη χωρίς συμπτώματα πριν από την έναρξη της επιδείνωσης. Το ηχοκαρδιογράφημα σε ετήσια βάση δεν συνιστάται εκτός αν υπάρχει αλλαγή στην κλινική κατάσταση του ασθενούς.   

 

5.  Μην τοποθετείτε stent σε μη-ένοχες (non-culprit) βλάβες στη διάρκεια διαδερμικής στεφανιαίας παρέμβασης (PCI) για μη-επιπεπλεγμένο, αιμοδυναμικώς σταθερό μυοκαρδιακό έμφραγμα με ανάσπαση του διαστήματος ST (STEMI). 

Η τοποθέτηση stent σε μια στεφανιαία αρτηρία άσχετη με το έμφραγμα στη διάρκεια πρωτογενούς «αγγειοπλαστικής» (PCI) για μυοκαρδιακό έμφραγμα με ανάσπαση του διαστήματος ST (STEMI) σε έναν αιμοδυναμικώς σταθερόν ασθενή μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη θνησιμότητα και επιπλοκές. Ενώ είναι δυνητικώς ωφέλιμη σε ασθενείς με αιμοδυναμική επιβάρυνση, το όφελος της παρέμβασης πέραν της υπεύθυνης (culprit) αρτηρίας στη διάρκεια πρωτογενούς PCI δεν έχει αποδειχτεί στις κλινικές μελέτες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα.

 

 

*** Τα στοιχεία αυτά παρέχονται μόνο για τον σκοπό της πληροφόρησης και δεν προορίζονται ως υποκατάστατο της συμβουλής από ιατρό ή άλλον επαγγελματία της υγείας. Ασθενείς με οιεσδήποτε ειδικές ερωτήσεις  για τα στοιχεία σε αυτήν τη λίστα ή για την ατομική τους ιατρική κατάσταση θα πρέπει να συμβουλευτούν τον γιατρό τους. ***

 

Αύγουστος 2014

 

 

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter: