Η φυσιολογική καρδιά και πώς δουλεύει

Η φυσιολογική καρδιά είναι μια δυνατή αντλία, που εργάζεται σκληρά και είναι φτιαγμένη από μυϊκό ιστό. Το μέγεθός της είναι σε κάθε άτομο περίπου το ίδιο με το μέγεθος της γροθιάς του.

Η καρδιά έχει τέσσερις κοιλότητες. Οι δύο επάνω κοιλότητες είναι οι κόλποι, και οι δύο κάτω κοιλότητες είναι οι κοιλίες (Εικόνα Α). Οι κοιλότητες χωρίζονται από ένα τοίχωμα, που είναι φτιαγμένο από ιστό και ονομάζεται διάφραγμα. Το αίμα αντλείται και προωθείται μέσα από τις κοιλότητες της καρδιάς, με τη βοήθεια τεσσάρων καρδιακών βαλβίδων. Οι βαλβίδες ανοίγουν και κλείνουν ώστε να αφήνουν το αίμα να ρεύσει προς μία μόνο κατεύθυνση.

Οι συγγενείς καρδιοπάθειες (συγγενή ελαττώματα) μπορεί να εμπλέκουν μία βαλβίδα, μία κοιλότητα, το διάφραγμα, μία αρτηρία ή να αφορούν ζητήματα ροής του αίματος.


Οι τέσσερις καρδιακές βαλβίδες είναι:

1.    η τριγλώχιν βαλβίδα, που είναι τοποθετημένη ανάμεσα στον δεξιό κόλπο και τη δεξιά κοιλία,

2.    η πνευμονική βαλβίδα, τοποθετημένη ανάμεσα στη δεξιά κοιλία και την πνευμονική αρτηρία,

3.    η μιτροειδής βαλβίδα, ανάμεσα στον αριστερό κόλπο και την αριστερά κοιλία, και

4.    η αορτική βαλβίδα, ανάμεσα στην αριστερά κοιλία και την αορτή.

Κάθε βαλβίδα έχει ένα σχηματισμό από «πτερύγια», που τα ονομάζουμε επίσης γλωχίνες ή φύλλα. Η μιτροειδής βαλβίδα φυσιολογικώς έχει δύο γλωχίνες – οι άλλες βαλβίδες έχουν τρεις γλωχίνες.


Υγιείς τρόποι ροής αίματος στην καρδιά. Η φυσιολογική ροή του αίματος είναι ένας κύκλος που σχηματίζεται καθώς το αίμα ρέει (κυκλοφορεί) ως εξής: σώμα - καρδιά – πνεύμονες – καρδιά – σώμα. Στη συνέχεια θα δούμε το κάθε βήμα, το κάθε κομμάτι αυτού του κύκλου.

Από το σώμα προς την καρδιά. Η Εικόνα Β δείχνει σκούρο μπλε (κυανό) αίμα, με χαμηλή ποσότητα οξυγόνου, καθώς ρέει πίσω προς την καρδιά αφού έχει κυκλοφορήσει μέσα από το σώμα. Επιστρέφει στην καρδιά μέσω φλεβών και μπαίνει στον δεξιό κόλπο. Αυτή η κοιλότητα αδειάζει το αίμα μέσω της τριγλώχινος βαλβίδας (Εικόνα Β) στη δεξιά κοιλία.  

Από την καρδιά προς τους πνεύμονες. Η δεξιά κοιλία αντλεί, προωθεί το αίμα υπό χαμηλή πίεση μέσω της πνευμονικής βαλβίδας στην πνευμονική αρτηρία. Από εκεί το αίμα πηγαίνει στους πνεύμονες όπου παραλαμβάνει φρέσκο οξυγόνο (Εικόνα Γ).

 







Από τους πνεύμονες προς την καρδιά. Αφού τα αίμα ανανεωθεί με οξυγόνο, είναι ζωηρά κόκκινο (ερυθρό). Στη συνέχεια επιστρέφει στην αριστερή καρδιά, δηλαδή ρέει μέσω των πνευμονικών φλεβών στον αριστερό κόλπο. Από εκεί περνάει μέσα από τη μιτροειδή βαλβίδα (Εικόνα Δ) και μπαίνει στην αριστερά κοιλία.

Από την καρδιά προς το σώμα. Η αριστερά κοιλία αντλεί, προωθεί το κόκκινο, πλούσιο σε οξυγόνο αίμα μέσω της αορτικής βαλβίδας στην αορτή (Εικόνα Ε). Η αορτή μεταφέρει το αίμα στη γενική κυκλοφορία του σώματος. Η πίεση στην αριστερά κοιλία είναι ίδια με την πίεση που μετράμε στο μπράτσο (βραχίονα).  

27 Δεκεμβρίου 2011


Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter:

 

.