Μεταμόσχευση καρδιάς  

Τι είναι αυτό; Η μεταμόσχευση καρδιάς εκτελείται αντικαθιστώντας την καρδιά του ασθενούς με μια καρδιά δότη (δωρητή). Οι γιατροί αφαιρούν την καρδιά διατέμνοντας (κόβοντας) την αορτή, την κυρίως πνευμονική αρτηρία και την άνω και κάτω κοίλη φλέβα, και διαιρώντας τον αριστερό κόλπο, αφήνοντας το πίσω τοίχωμα του αριστερού κόλπου με τα ανοίγματα των πνευμονικών φλεβών στη θέση τους. Στη συνέχεια, η καρδιά του δότη συνδέεται συρράπτοντας (ράβοντας μαζί) τις κοίλες φλέβες, την αορτή, την πνευμονική αρτηρία και τον αριστερό κόλπο του δέκτη και του δότη. Σε ασθενείς με συγγενή καρδιοπάθεια, ο χειρουργός μπορεί να χρειαστεί να επιδιορθώσει άλλα καρδιακά ελαττώματα στη διάρκεια της μεταμόσχευσης.

Τι την προκαλεί; Η μεταμόσχευση καρδιάς εκτελείται σε ασθενείς με συγγενή καρδιοπάθεια για ποικίλους λόγους. Ο συνηθέστερος λόγος είναι ότι η μία ή και οι δύο κοιλίες έχουν κακή λειτουργία και υπάρχει σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια. Κοιλιακή ανεπάρκεια μπορεί να συμβεί σε πολλούς τύπους συγγενούς καρδιοπάθειας. Είναι πιο συχνή στην περίπτωση που υπάρχει μόνο μία κοιλία («μονήρης κοιλία») ή όταν στένωση ή διαρροή (παλινδρόμηση ή «ανεπάρκεια») μιας βαλβίδος δημιουργεί υπερβολική επιβάρυνση στην καρδιά. Ασθενείς που είχαν στο παρελθόν υποβληθεί σε εγχείρηση Fontan μπορεί να χρειαστούν καρδιακή μεταμόσχευση επειδή η ροή του αίματος μέσω του συστήματος των φλεβών έχει γίνει βραδεία και οι φλέβες εμφανίζουν συμφόρηση (υπερπλήρωση). Αυτό οδηγεί σε πρήξιμο, συσσώρευση υγρών και/η απώλεια πρωτεΐνης.    

Πώς επηρεάζει την καρδιά; Η καρδιά του δότη συνταιριάζεται με την καρδιά του δέκτη ως προς την ομάδα αίματος και το μέγεθος του σώματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν γίνεται συγκεκριμένο συνταίριασμα ως προς το ανοσολογικό σύστημα. Ο δέκτης του καρδιακού μοσχεύματος θα πρέπει να παίρνει ανοσοκατασταλτικά φάρμακα για να εμποδίσει το ανοσοποιητικό του σύστημα να απορρίψει (αποβάλει) τη νέα καρδιά. Η ποσότητα του ανοσοκατασταλτικού φαρμάκου προσδιορίζεται σε σχέση ισορροπίας με το ρίσκο των επιπλοκών. Παίρνοντας πάρα πολύ από αυτό το φάρμακο μπορεί να οδηγήσει σε λοίμωξη ή καρκίνο.

Πώς το καρδιακό μόσχευμα επηρεάζει το παιδί μου; Το καρδιακό μόσχευμα δίνει σε έναν ασθενή με συγγενή καρδιοπάθεια την ευκαιρία να έχει μια φυσιολογική καρδιά με φυσιολογική κυκλοφορία αίματος. Αν το μόσχευμα προχωρήσει καλά, η λειτουργία της καρδιάς και η ροή του αίματος θα είναι καλύτερα από ποτέ άλλοτε. Ένας ασθενής που έχει κάνει μεταμόσχευση καρδιάς χρειάζεται να παίρνει φάρμακο σε όλη του τη ζωή και να είναι υπό παρακολούθηση για πιθανή απόρριψη του μοσχεύματος. Η μεταμοσχευμένη καρδιά αναπτύσσεται, μεγαλώνει μέχρι το μέγεθος της καρδιάς ενός ενήλικα καθώς το παιδί σας μεγαλώνει. Οι δέκτες καρδιακού μοσχεύματος χρειάζεται να παίρνουν τα ανοσοκατασταλτικά φάρμακά τους και άλλα φάρμακα που ελέγχουν τις επιπλοκές της μεταμόσχευσης για την υπόλοιπη ζωή τους. Στη διάρκεια της νεαρής ενηλίκου ζωής, η ιατρική φροντίδα του ασθενούς θα μεταφερθεί από τον παιδοκαρδιολόγο που είναι ειδικός στις μεταμοσχεύσεις στον καρδιολόγο ενηλίκων με τις ίδιες ικανότητες.

Τι θα χρειαστεί το παιδί μου αργότερα στη ζωή του; Οι δέκτες καρδιακού μοσχεύματος παρακολουθούνται στενά για καρδιακή απόρριψη, η οποία μπορεί να συμβεί στα κύτταρα του καρδιακού μυός ή στις αρτηρίες της καρδιάς. Οι επιπλοκές των ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων περιλαμβάνουν διαβήτη, λοίμωξη, νεφροπάθεια, καρκίνο ή υψηλή πίεση αίματος (υπέρταση). Αν κάποιο από αυτά τα προβλήματα εμφανιστεί, συχνά ο τύπος ή οι δόσεις των ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων τροποποιούνται. Καθώς νέα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα ανακαλύπτονται και υπάρχουν στη διάθεση των γιατρών, τα φάρμακα των ασθενών μπορεί να αλλάξουν.

Τι ιατρική παρακολούθηση χρειάζεται; Οι δέκτες καρδιακού μοσχεύματος χρειάζονται κανονικούς ελέγχους (checkups) από καρδιολόγο ειδικό στις μεταμοσχεύσεις. Σε αυτές τις επισκέψεις, γίνονται εξετάσεις αίματος για να ελεγχθούν τα επίπεδα των ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων και για να αναζητηθούν πιθανές επιπλοκές. Το ηλεκτροκαρδιογράφημα, το ηχοκαρδιογράφημα και το Holter ρυθμού βοηθούν τους γιατρούς να παρακολουθούν τον καρδιακό ρυθμό και την καρδιακή λειτουργία. Η ενδομυοκαρδιακή βιοψία μπορεί να ανιχνεύσει και να βρει σημάδια (ευρήματα) απόρριψης στην καρδιά. Ο γιατρός σας θα ελέγχει και αξιολογεί τις στεφανιαίες αρτηρίες του παιδιού σας κάθε ένα ή δύο χρόνια για να παρακολουθεί για σημάδια στενεμένων στεφανιαίων αρτηριών στη μεταμοσχευμένη καρδιά. Το παιδί σας θα πρέπει επίσης να κάνει ιατρικούς ελέγχους (checkups) ρουτίνας για να διατηρεί τη γενική του υγεία.

Θα χρειαστεί το παιδί μου περαιτέρω χειρουργικές επεμβάσεις; Ο καρδιακός ρυθμός της μεταμοσχευμένης καρδιάς μπορεί να γίνει αργός και μπορεί να χρειαστεί να τοποθετηθεί βηματοδότης. Σπανίως, η τριγλώχιν βαλβίδα μπορεί να τραυματιστεί από τη διαδικασία της ενδομυοκαρδιακής βιοψίας και να χρειαστεί να επιδιορθωθεί ή να αντικατασταθεί. Σε ασθενείς με συγγενή καρδιοπάθεια που είχαν στο παρελθόν επιδιόρθωση στένωσης ισθμού αορτής ή προβλήματα με στενές ή μικρές πνευμονικές αρτηρίες, εγχείρηση ή παρεμβατικός καρδιακός καθετηριασμός μπορεί να χρειαστούν μετά τη μεταμόσχευση για να αυξηθεί το μέγεθος αυτών των περιοχών. Η μεταμοσχευμένη καρδιά μπορεί να ανεπαρκήσει (να αποτύχει) λόγω απόρριψης, βλάβης στα καρδιακά κύτταρα ή βλάβης στις στεφανιαίες αρτηρίες της καρδιάς (πράγμα που οδηγεί σε καρδιακή ανεπάρκεια). Σε μερικούς δέκτες, οι γιατροί μπορούν να μεταμοσχεύσουν μια άλλη καρδιά.

Τι δραστηριότητες θα μπορεί να έχει το παιδί μου; Οι δέκτες καρδιακού μοσχεύματος δεν μπαίνουν σε ειδικούς περιορισμούς δραστηριοτήτων. Συζητήστε ιδέες για δραστηριότητες με τον καρδιολόγο σας  μεταμοσχεύσεων.

Τι γίνεται με την πρόληψη της ενδοκαρδίτιδος; Το παιδί σας μπορεί να βρεθεί σε αυξημένο ρίσκο (κίνδυνο) για ενδοκαρδίτιδα αν εμφανιστούν προβλήματα των καρδιακών βαλβίδων. Ρωτήστε τον παιδοκαρδιολόγο σας για την ανάγκη του παιδιού σας να παίρνει αντιβιοτικά πριν από ορισμένες οδοντιατρικές εργασίες για την πρόληψη της ενδοκαρδίτιδος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόληψη της ενδοκαρδίτιδος, βλέπε τη σελίδα «Οι ειδικές ανάγκες του παιδιού σας».

19 Φεβρουαρίου 2012


Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter: