Ειδικές εξετάσεις του καρδιακού ρυθμού   

Παιδιά με συγγενείς καρδιοπάθειες αλλά και με δομικώς φυσιολογικές καρδιές μπορεί να έχουν προβλήματα με τον καρδιακό ρυθμό τους. Αν υπάρχει κάποια πιθανότητα ότι το παιδί σας έχει προβλήματα ρυθμού, υπάρχουν μερικές ειδικές εξετάσεις που μπορεί να κάνει ο γιατρός. Οι πιο συνηθισμένες είναι το Holter ρυθμού (Holter monitor), η εξέταση παρακολούθησης συμβαμάτων (event monitor) και η δοκιμασία κοπώσεως. Αν ένα παιδί έχει εμφυτευμένον βηματοδότη ή καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (ICD), δεδομένα μπορούν να αποσταλούν στον γιατρό με διατηλεφωνική (μέσω τηλεφώνου) μετάδοση του βηματοδότη ή του ICD. Σε μερικές περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί να γίνει ηλεκτροφυσιολογική μελέτη στο εργαστήριο καθετηριασμών.

Holter Ρυθμού (Holter Monitor). Το Holter ρυθμού είναι ένας τρόπος με τον οποίο καταγράφεται κάθε χτύπος της καρδιάς του παιδιού σας συνεχώς για 24 ώρες. Συνήθως γίνεται για να μπορεί να είναι βέβαιος ο γιατρός ότι το παιδί σας δεν έχει κάποιον επικίνδυνο καρδιακό ρυθμό («αρρυθμία») που μπορεί να χρειαστεί θεραπεία.

Το παιδί σας φοράει ένα μικρό μηχάνημα καταγραφής (monitor) που τα καλώδιά του συνδέονται με τα σώμα του παιδιού με «αυτοκόλλητα» όμοια με εκείνα που χρησιμοποιούνται για το ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ). Η καταγραφή Holter δεν πονάει, αλλά μερικές φορές τα «αυτοκόλλητα» μπορεί να ερεθίσουν το δέρμα στη διάρκεια του χρόνου της καταγραφής. Θα ζητηθεί από εσάς και το παιδί σας να κρατήσετε ένα ημερολόγιο γεγονότων κατά τη διάρκεια της περιόδου των 24 ωρών. Θα είναι χρήσιμο να γνωρίζει ο γιατρός πότε το παιδί σας είναι δραστήριο, πότε κοιμάται, ή πότε έχει ενοχλήματα (συμπτώματα) που θα μπορούσαν να προκληθούν από κάποιο πρόβλημα ρυθμού.

Μόλις ολοκληρωθεί η καταγραφή, το καταγραφικό μηχάνημα και τα «αυτοκόλλητα» αποσυνδέονται και το μηχάνημα επιστρέφεται στο καρδιακό κέντρο ή ιατρείο για ανασκόπηση. Ένας γιατρός ή ένας τεχνολόγος θα επεξεργαστεί τις πληροφορίες από το καταγραφικό μηχάνημα για να τις ανασκοπήσει ο παιδοκαρδιολόγος σας. Ο γιατρός σας θα επικοινωνήσει μαζί σας μόλις διαβάσει και αναλύσει τα αποτελέσματα. Αυτό μπορεί να πάρει μερικές ημέρες.   

Επειδή το Holter ρυθμού φοριέται συνήθως μόνο για 24 ώρες, είναι ιδιαιτέρως χρήσιμο στις περιπτώσεις που το παιδί έχει συμπτώματα που συμβαίνουν τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. Αν τα συμπτώματα συμβαίνουν λιγότερο συχνά, μπορεί να συστηθεί εξέταση καταγραφής συμβαμάτων (event monitor).          

Eξέταση Kαταγραφής Συμβαμάτων (Εvent Μonitor). Η παρακολούθηση των συμβαμάτων (δηλαδή των συμβάντων, των γεγονότων) είναι ένας τρόπος να καταγραφεί ο καρδιακός ρυθμός όταν το παιδί σας έχει συμπτώματα λιγότερο συχνά από μια φορά την ημέρα. Αυτή η εξέταση χρησιμοποιεί ένα καταγραφικό μηχάνημα (monitor) που είναι μικρότερο από το καταγραφικό μηχάνημα της εξέτασης Holter ρυθμού. Φοριέται για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας και συνήθως για 30 ημέρες κάθε φορά. To monitor καταγράφει πληροφορίες συνεχώς, αλλά δεν τις αποθηκεύει. Όταν το παιδί σας έχει κάποιο σύμπτωμα, θα ζητηθεί από εσάς ή το παιδί σας να πατήσετε ένα κουμπί στο καταγραφικό μηχάνημα. Το μηχάνημα τότε θα αποθηκεύσει τον καρδιακό ρυθμό εκείνη ακριβώς τη στιγμή και μερικές φορές και για ένα σύντομο διάστημα πριν να πατηθεί το κουμπί. Όταν παραχθεί μια καταγραφή, θα σας εξηγηθεί πώς να τη στείλετε μέσω του τηλεφώνου σας  στο γραφείο του γιατρού σας.

Τα monitors συμβαμάτων (event monitors) είναι μικρές συσκευές που χρησιμοποιούνται από τους ασθενείς για μακρότερες περιόδους (εβδομάδες ή μήνες, συνήθως για ένα μήνα). Δύο «αυτοκόλλητα» (ηλεκτρόδια) επάνω στον θώρακα συνδέουν δύο σύρματα με το καταγραφικό μηχάνημα. Το monitor είναι πάντοτε ανοιχτό, αλλά θα αποθηκεύσει τον ρυθμό του ασθενούς μόνο όταν ο ασθενής ή αυτός που φροντίζει τον ασθενή πατήσει το κουμπί. Τα περισσότερα monitors θα αποθηκεύσουν τον ρυθμό για αρκετά δευτερόλεπτα πριν από τη στιγμή που πατήθηκε το κουμπί. Ο ρυθμός αποθηκεύεται επίσης και για ένα χρονικό διάστημα μετά το πάτημα του κουμπιού. Μερικά εξειδικευμένα monitors ανοίγουν μόνο αφού ο ασθενής έχει συμπτώματα. Ο σκοπός για τα περισσότερα monitors συμβαμάτων είναι να φοριούνται για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα κάθε ημέρα ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες καταγραφής του ρυθμού του ασθενούς όταν έχει συμπτώματα.

Μόλις γίνει η καταγραφή (μερικές φορές περισσότερες από μία) μπορεί να μεταδοθεί μέσω τηλεφώνου στο καρδιακό κέντρο ή ιατρείο του παιδιού σας.           

Εμφυτεύσιμο Monitor Συμβαμάτων (Implantable Event Recorder). Το εμφυτεύσιμο monitor συμβαμάτων (επίσης γνωστό ως implantable loop recorder ή ILR) είναι μια συσκευή που μπορεί να καταγράψει τον καρδιακό ρυθμό του παιδιού σας για διάστημα μέχρι 14 μήνες. Αυτή η συσκευή τοποθετείται κάτω από το δέρμα με μία μικρή εγχείρηση. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να καταγραφούν πολύ σοβαρά προβλήματα ρυθμού που μπορεί να συμβαίνουν μόνο σπάνια. Το καταγραφικό μηχάνημα μπορεί να προγραμματιστεί για να καταγράφει ορισμένους καρδιακούς ρυθμούς αυτομάτως ή όταν εσείς ή το παιδί σας τοποθετείτε έναν ειδικό «ενεργοποιητή» (activator) επάνω από το monitor. Οι καρδιακοί ρυθμοί που καταγράφονται μπορούν να επιδειχτούν και τα εκτυπωθούν αργότερα μέσω ενός ειδικού οργάνου που χρησιμοποιεί ο παιδοκαρδιολόγος σας.

Διατηλεφωνική Μετάδοση Βηματοδότη / ICD. Στους ασθενείς που έχουν βηματοδότες ή εμφυτεύσιμους καρδιομετατροπείς / απινιδωτές (ICD) δίνεται μερικές φορές η οδηγία να στέλνουν μια τηλεφωνική μετάδοση για να ελεγχθεί η λειτουργία του βηματοδότη ή του ICD. Αυτό συνίσταται σε μια καταγραφή ρυθμού και μερικές φορές σε καταγραφή με έναν μαγνήτη επάνω από τη συσκευή. Μία νέα τεχνολογία που χρησιμοποιείται από ασθενείς με ICD και βηματοδότες επιτρέπει όλες οι πληροφορίες από την συσκευή (συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων και των καταγεγραμμένων αρρυθμιών) να στέλνονται στον γιατρό σας όχι μόνο με fax αλλά και μέσω του διαδικτύου (internet).  

Ποιος τύπος monitor είναι καλύτερος για το παιδί μου; Ο τύπος του monitor επιλέγεται από τον καρδιολόγο σας βάσει των συμπτωμάτων του παιδιού σας. Για παράδειγμα, αν ένα παιδί έχει συμπτώματα μερικές φορές την ημέρα, μια εξέταση Holter ρυθμού (Holter monitor) είναι πολύ πιθανόν να καταγράψει τον ρυθμό του παιδιού σας στη διάρκεια των συμπτωμάτων του. Από την άλλη μεριά, αν τα συμπτώματα εμφανίζονται μόνο κάθε λίγες εβδομάδες, η εξέταση καταγραφής συμβαμάτων (event monitor) θα είναι μια πιο κατάλληλη εξέταση. Το ILR χρησιμοποιείται μόνο όταν τα συμπτώματα είναι τόσο σπάνια που δεν μπορεί το event monitor να διαπιστώσει (να «πιάσει») τον αντίστοιχο ρυθμό.  

Πονάνε τα monitors; Είναι βλαβερά; Το Holter monitor, το event monitor, και τα διατηλεφωνικά monitors δεν πονάνε. Ουδεμία ζημιά προκαλούν διότι είναι συσκευές καταγραφής. Δεν εκπέμπουν ηλεκτρισμό. Το ILR απαιτεί μια μικρή χειρουργική τομή που προκαλεί πολύ μικρή ενόχληση για μερικές ημέρες. Μετά από αυτό, δεν υπάρχει πόνος.

Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζω για αυτές τις συσκευές; Τα Holter, event, και διατηλεφωνικά monitors δεν επιτρέπεται να βραχούν, διαφορετικά θα χαλάσουν. Το ILR προστατεύεται από το δέρμα κι έτσι το μπάνιο και το κολύμπι επιτρέπονται μετά την επούλωση της πληγής Το ILR θα πρέπει να αφαιρεθεί όταν δεν χρειάζεται άλλο. Αυτό γίνεται συνήθως όταν η αιτία για τα σπάνια συμπτώματα έχει διαπιστωθεί.

Ηλεκτροφυσιολογική Μελέτη. Η ηλεκτροφυσιολογική μελέτη είναι ένας ειδικού τύπου καρδιακός καθετηριασμός που εξετάζει την ηλεκτρική λειτουργία και τη λειτουργία του ρυθμού της καρδιάς. Η λειτουργία του ρυθμού της καρδιάς είναι αυτή που ελέγχει το ξεκίνημα κάθε καρδιακού χτύπου και την καρδιακή συχνότητα.

Οι ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες γίνονται στους ασθενείς κυρίως για να διορθώσουν, να θεραπεύσουν ένα πρόβλημα παθολογικού και γρήγορου ρυθμού (ταχυκαρδίας). Αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας την τεχνική της κατάλυσης (ablation). Γίνονται, επίσης, για να αξιολογηθεί το ενδεχόμενο να αναπτυχθούν παθολογικοί ρυθμοί (αρρυθμίες) που μπορεί να χρειαστούν θεραπεία με φάρμακο ή εγχείρηση.    

22 Ιανουαρίου 2012


Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter: