Γυμνάσιο στο Αίγιο και στο 10ο Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών, από το οποίο αποφοίτησα το 1965. Πτυχίο Ιατρικής από το «Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών» το 1971. Υπηρεσία ως ιατρός στον Ελληνικό Στρατό με κανονική και πλήρη θητεία επί 25 μήνες και πάλι στη γενική επιστράτευση του Ιουλίου του 1974. Εκπατρισμός τον Απρίλιο του 1975. Ειδίκευση στην Παιδιατρική στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ επί τέσσερα χρόνια. Ειδίκευση στην Παιδιατρική Καρδιολογία στις ΗΠΑ επί τρία χρόνια. Έρευνα στη Καρδιαγγειακή Φυσιολογία στις ΗΠΑ επί δύο περίπου χρόνια. Assistant Professor of Pediatrics και Παιδοκαρδιολόγος σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία των ΗΠΑ επί τέσσερα περίπου χρόνια. Επαναπατρισμός τον Αύγουστο του 1987. Διευθυντής του Καρδιολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου Παίδων «Παν. & Αγλαΐας Κυριακού» στην Αθήνα επί πέντε χρόνια. Από το 1992 εργάζομαι ως ελεύθερος επαγγελματίας, ως ανεξάρτητος παιδοκαρδιολόγος.