Παιδιατρική Καρδιολογία


Εμβρυϊκή Καρδιολογία


Καρδιολογία Ενηλίκων με Συγγενείς Καρδιοπάθειες


Απεικονιστικό και Αιμοδυναμικό Εργαστήριο Καρδιαγγειακών Υπερήχων


Στο ιατρείο μου εξετάζω παιδιατρικούς ασθενείς με καρδιακά προβλήματα ή με πιθανά καρδιακά προβλήματα. Εξετάζω παιδιά από πριν να γεννηθούν μέχρι την εφηβεία και την ενήλικο ζωή τους. Εξετάζω, δηλαδή, έμβρυα, νεογέννητα μωρά («νεογνά»), βρέφη, παιδιά και εφήβους μέχρι την ηλικία των 21 ετών. Εξετάζω επίσης και ενηλίκους με συγγενή καρδιοπάθεια, δηλαδή άτομα μεγαλύτερα των 21 ετών που έχουν κάποιο καρδιακό πρόβλημα με το οποίο γεννήθηκαν.

Για την εξέταση των ασθενών, γίνεται προγραμματισμός. Πρέπει, δηλαδή, να μας τηλεφωνήσετε και να οριστεί η συνάντηση-εξέταση, να κλειστεί το ραντεβού. Τα ραντεβού είναι ένα ανά μία ώρα, αφού πιστεύω ότι χρειάζονται 60 ολόκληρα λεπτά για να γίνει σωστά η δουλειά. Πολύ συχνά βλέπουμε ασθενείς που οι γονείς τους ή οι ίδιοι αναζητούν δεύτερη γνώμη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα είναι πολύ χρήσιμο να έχετε μαζί σας τις εξετάσεις που έχουν γίνει αλλού καθώς και τις εκθέσεις και τα σημειώματα που σας έχουν δοθεί.

Μερικές φορές οι ασθενείς και οι γονείς τους με ρωτούν αν «χειρουργώ ο ίδιος» τους ασθενείς μου. Όχι, δεν είμαι καρδιοχειρουργός. Είμαι παιδοκαρδιολόγος (pediatric cardiologist) και το αντικείμενο της δουλειάς μου είναι να διαπιστώνω αν υπάρχει ή όχι καρδιακό πρόβλημα στους ασθενείς μου, να βάζω διάγνωση όπως λέμε. Επίσης, καθήκον μου είναι μετά τη διάγνωση να συμβουλεύω τι θεραπεία και τι είδους παρακολούθηση θα χρειαστούν.

Η εξέταση, η εκτίμηση και η τελική διάγνωση και συμβουλή του ασθενούς γίνεται με κλινικό, ανώδυνο τρόπο. Γίνεται, δηλαδή, με μη-επεμβατικό, μη-αιματηρό τρόπο. Αυτός ο τρόπος είναι αρκετός για τη σωστή διάγνωση, τη σωστή θεραπεία και τη σωστή παρακολούθηση στο 95% τουλάχιστον των περιπτώσεων. Σε έναν μικρό αριθμό ασθενών θα χρειαστεί να γίνουν και συμπληρωματικές εξετάσεις που βοηθούν στη διάγνωση. Τέτοιες εξετάσεις, για παράδειγμα, είναι το 24-ωρο ηλεκτροκαρδιογράφημα («Holter ρυθμού»), η δοκιμασία κοπώσεως επί κυλιόμενου τάπητα (treadmill stress test), και η καρδιοπνευμονική δοκιμασία κοπώσεως («εργοσπιρομετρία»). Σε έναν ακόμα μικρότερο αριθμό ασθενών, που είναι συνήθως ασθενείς με σημαντικά καρδιακά προβλήματα, θα χρειαστεί να γίνουν προηγμένες απεικονιστικές εξετάσεις όπως διαγνωστικός καρδιακός καθετηριασμός και αγγειογραφία, ή καρδιακή μαγνητική τομογραφία. Για όλες αυτές τις συμπληρωματικές διαγνωστικές εξετάσεις, συνεργάζομαι με τους πιο έμπειρους και αξιόπιστους συναδέλφους της Αθήνας. Το ίδιο συμβαίνει και στις περιπτώσεις που οι ασθενείς μου θα χρειαστούν παρεμβατική θεραπεία (π.χ. διάνοιξη βαλβίδων ή αγγείων με τη διαδερμική μέθοδο). Σε κάθε περίπτωση, δεν παραπέμπω για συμπληρωματικές εξετάσεις ή παρεμβατικές θεραπείες παρά μόνο αν είναι απολύτως απαραίτητες, αν δηλαδή υπάρχει πραγματικός λόγος για να γίνουν.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι ασθενείς μου θα χρειαστούν χειρουργική βοήθεια, χειρουργική θεραπεία. Θα χρειαστούν, δηλαδή, εγχείρηση από ειδικό καρδιοχειρουργό. Για αυτές τις περιπτώσεις, συνεργάζομαι με τους πιο έμπειρους και αξιόπιστους παιδοκαρδιοχειρουργούς της Αθήνας και του Λονδίνου. Η επιλογή μου γίνεται με βάση την αρχή της ανεξαρτησίας. Κρίνω και αποφασίζω τι είδους εγχείρηση θα πρέπει να γίνει, πότε θα πρέπει να γίνει και από ποιόν καρδιοχειρουργό. Καθήκον μου είναι να επιλέγω αυτό που είναι επιστημονικώς αποδεδειγμένο ότι αποτελεί την κάλλιστη φροντίδα για τους ασθενείς μου. Να ασκώ, δηλαδή, ιατρική βάσει ενδείξεων (evidence-based medicine). Ας σημειωθεί ότι σχεδόν όλοι οι ασθενείς μου που χρειάζονται καρδιακή εγχείρηση χειρουργούνται μόνο με τα δεδομένα του ηχοκαρδιογραφήματος («triplex καρδίας») που γίνεται στο ιατρείο μας, χωρίς να χρειάζεται καρδιακός καθετηριασμός.