Η Λίστα της Εταιρείας Νοσοκομειακής Ιατρικής - Παιδιατρική

 

Κατεβάστε το PDF

 

5 Πράγματα που Γιατροί

και Ασθενείς Πρέπει να Αμφισβητήσουν

 

1.  Μην παραγγέλνετε ακτινογραφίες θώρακος σε παιδιά με χωρίς-επιπλοκές (uncomplicated) άσθμα ή βρογχιολίτιδα.

Οι εθνικές (στις ΗΠΑ) κατευθυντήριες οδηγίες (guidelines) εκφράζουν την ανάγκη η διάγνωση του άσθματος και της βρογχιολίτιδος στον παιδιατρικό πληθυσμό να εξαρτάται από τη φυσική εξέταση και το ιστορικό του ασθενούς. Πολλαπλές μελέτες έχουν εδραιώσει την περιορισμένη χρησιμότητα των ακτινογραφιών θώρακος για ασθενείς με άσθμα ή βρογχιολίτιδα. Η παράληψη της χρήσης της ακτινογραφίας θώρακος θα μειώσει τα κόστη, ενώ δεν θα διακινδυνεύσει τη διαγνωστική ακρίβεια και την περίθαλψη.

 

2.  Μη χρησιμοποιείτε συστηματικώς (ως ρουτίνα) βρογχοδιασταλτικά σε παιδιά με βρογχιολίτιδα.

Οι δημοσιευμένες (στις ΗΠΑ) κατευθυντήριες οδηγίες (guidelines) δεν υποστηρίζουν τη συστηματική (“routine”) χρήση βρογχοδιασταλτικών σε ασθενείς με βρογχιολίτιδα. Περιεκτικές ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας έχουν αποδείξει ότι η χρήση βρογχοδιασταλτικών σε παιδιά που εισήχθησαν στο νοσοκομείο με βρογχιολίτιδα ουδεμία επίδραση έχει σε οιαδήποτε σημαντικά αποτελέσματα. Οι αποδείξεις ότι η βρογχοδιασταλτική θεραπεία έχει σαφή και σημαντική επίπτωση στην πορεία της νόσου είναι περιορισμένες. Επιπροσθέτως, οι πάροχοι περίθαλψης θα πρέπει να θεωρήσουν τη δυνητική επίπτωση των παρενεργειών αυτών των φαρμάκων στον ασθενή.  

 

3.  Μη χρησιμοποιείτε συστηματικά κορτικοστεροειδή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 2 ετών με χωρίς-επιπλοκές (uncomplicated) λοίμωξη της κατώτερης αναπνευστικής οδού.

Οι δημοσιευμένες (στις ΗΠΑ) κατευθυντήριες οδηγίες (guidelines) συνιστούν τα κορτικοστεροειδή φάρμακα να μη χρησιμοποιούνται συστηματικώς (ως ρουτίνα) στην αντιμετώπιση της βρογχιολίτιδος. Επιπλέον, συμπληρωματικές μελέτες σε ασθενείς με άλλες λοιμώξεις της κατώτερης αναπνευστικής οδού δεν έχουν αποδείξει οιαδήποτε οφέλη.

 

4.  Μη θεραπεύετε τη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση στα βρέφη συστηματικώς (ως ρουτίνα) με θεραπεία καταστολής του
γαστρικού οξέος.

Η θεραπεία εναντίον της παλινδρόμησης  έχει αποδειχτεί ότι ουδεμία επίδραση έχει στην ελάττωση των συμπτωμάτων της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης-νόσου (“GERD”) στα παιδιά. Οι ανησυχίες σχετικά με τη χρήση θεραπείας με αναστολείς της αντλίας πρωτονίου στα βρέφη περιλαμβάνουν την αδυναμία να διαγνωστούν κατηγορηματικώς οι παιδιατρικοί ασθενείς σύμφωνα με τα καθιερωμένα κριτήρια της GERD, την απουσία τεκμηριωμένης αποτελεσματικότητας της θεραπείας καταστολής του γαστρικού οξέος στα βρέφη και τις δυνητικές παρενέργειες που συνδέονται με θεραπεία καταστολής του γαστρικού οξέος.

 

5.  Μη χρησιμοποιείτε συνεχή παλμική οξυμετρία συστηματικώς (ως ρουτίνα) σε παιδιά με οξεία αναπνευστική νόσο εκτός αν λαμβάνουν συμπληρωματικό οξυγόνο.

Η χρησιμότητα της συνεχούς παλμικής οξυμετρίας σε παιδιατρικούς ασθενείς με οξεία αναπνευστική νόσο δεν είναι καλώς εδραιωμένη. Η χρήση της συνεχούς παλμικής οξυμετρίας έχει στο παρελθόν συνδεθεί με αυξημένα ποσοστά εισαγωγών και αυξημένη διάρκεια νοσηλείας. Το κλινικό όφελος της παλμικής οξυμετρίας δεν έχει επικυρωθεί ή επαρκώς τεκμηριωθεί.

 

 

*** Τα στοιχεία αυτά παρέχονται μόνο για τον σκοπό της πληροφόρησης και δεν προορίζονται ως υποκατάστατο της συμβουλής από ιατρό ή άλλον επαγγελματία της υγείας. Ασθενείς με οιεσδήποτε ειδικές ερωτήσεις  για τα στοιχεία σε αυτήν τη λίστα ή για την ατομική τους ιατρική κατάσταση θα πρέπει να συμβουλευτούν τον γιατρό τους. ***

 

Αύγουστος 2014

 

 

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter: