Ο παιδοκαρδιοχειρουργός Καλαγκός και εμείς

Αυτήν τη χρονική στιγμή ο πολύ ικανός και έμπειρος καρδιοχειρουργός για καρδιοπαθή
παιδιά και ασθενείς με συγγενή καρδιοπάθεια Αυξέντιος Καλαγκός βρίσκεται “ξεκρέμαστος”, χωρίς να μπορεί να προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες του στα παιδιά και τους ενηλίκους με συγγενή καρδιοπάθεια. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η κατάσταση είναι άσχετη με τις δικές του προθέσεις ή τις δικές του χειρουργικές επιδόσεις. Είναι, πάντως, σχετική με το γεγονός ότι ο τρόπος που ο Καλαγκός αντιλαμβάνεται πράγματα όπως η εντιμότητα, η ευθύνη, και η αξιοπρέπεια διαφέρουν από τον τρόπο που αυτές οι αρετές γίνονται αντιληπτές στα δύο ιδιωτικά νοσοκομεία που έχει εργαστεί μέχρι σήμερα από το 2013 που δέχτηκε να έρθει και στη συνέχεια να εγκατασταθεί μονίμως στη Ελλάδα. Αυτή η απαράδεκτη κατάσταση είναι αποτέλεσμα λαθών και ιατρικών αποτυχιών άλλων παραγόντων. Το ίδιο πρόβλημα έχει συμβεί και με άλλους καλούς Έλληνες παιδοκαρδιοχειρουργούς στο παρελθόν για άλλους λόγους. Το Ελληνικό κράτος, η Ελληνική κοινωνία, και όλοι εμείς οι γιατροί που έχουμε ανάγκη τις υπηρεσίες του για την προστασία της ζωής και της καρδιακής υγείας των ασθενών μας έχουμε την υποχρέωση να εξασφαλίσουμε αμέσως στον Καλαγκό την κατάλληλη νοσοκομειακή υποδομή ώστε να μπορέσει να συνεχίσει να επιτελεί το σημαντικό έργο του. Προσωπικώς πιστεύω ότι η σωστή θέση για τον Αυξέντιο Καλαγκό είναι στο “Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο”, αφού η δράση του εκεί στις εγχειρήσεις για καρδιοπαθή παιδιά και συγγενείς καρδιοπάθειες θα βελτιώσει κατά πολύ τα αποτελέσματα σε αυτόν τον τομέα – τα αποτελέσματα που τώρα, στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, κρίνω ότι στην καλύτερη περίπτωση είναι απλώς μέτρια. Κάνω, λοιπόν, έκκληση στους πολιτικούς και διοικητικούς παράγοντες του Υπουργείου Υγείας να φροντίσουν και οι ίδιοι ώστε η Ελλάδα να μη στερηθεί τελικώς των υπηρεσιών ενός πολύ καλού ειδικού γιατρού. Διαφορετικά, θα είμαστε όλοι άξιοι της μοίρας μας!

10 Δεκεμβρίου 2022


Ακολουθήστε μας στο facebook (επαγγελματική σελίδα)

Ακολουθήστε μας στο facebook (προσωπική σελίδα)

Ακολουθήστε μας στο twitter